منتظران امام عصر"مهدی صاحب الزمان" سلام دوستان عزیز. این وبلاگ جهت ارائه مطالب مهدوی به شما ایجاد شده است . به امید رضایت امام زمان و پرچم دار قبیله عشاق امام خامنه ای . خوشحال مشویم ما رااز نظراتتون مطلع کنید. zohooreeshgh@chmail.ir http://zohooreeshgh.mihanblog.com 2020-05-25T12:26:11+01:00 text/html 2015-12-10T09:09:40+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان آینده را ما خواهیم ساخت ... http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/257 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/n5x62WOHAQG1Kyw9UoHkJFYOo4Y-TrlrmDFZv6rmHxj4GXhafNlBAw/s/w320/" alt="افسران - بقیع..."> text/html 2015-12-10T09:06:39+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان ان شاالله http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/256 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/LQxiy8hXSMSneuKdgya-NS9A1MwfyNYnuAFmBY-aDKccYgbKNGabkw/s/w452/" alt="افسران - انشا الله"> text/html 2015-07-21T09:14:37+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان قابل توجه کسانی که میگن:دیگه با آمریکا دوست شدیم!!! http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/255 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/zA3eSjoogpbu81LsBlZKkdK5JTHNS1dpbKKVbbFRQUD1S9bEyev-TQ/s/w535/" alt="افسران - کافران میخواهند..."> text/html 2015-02-05T10:18:22+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان یک خاطره کوتاه http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/0pGxx8HevptGeyVGgQfhJGrm8Gfgsrfew8VkYcpQJzlYLtR1C-lTcA/s/w535/" alt="افسران - خاطره ای از بسیجی شیمیایی"></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">یک خاطره کوتاه از بسیجی های شیمیایی شده</font></span></div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">.</div></span></font><div style="text-align: center;"><font color="#5b5f61" face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">به نام خدا...</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#5b5f61" face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">چهار نفر بودیم</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#5b5f61" face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">و سه ماسک...!!</font></div></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-02-05T10:16:52+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان تذکر...!! http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/252 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/i11KwFOpe47wV9tvB9S7aVi3yVHe0krqWPFaEh0z-Bf5D7m_y5LWxg/s/w535/" alt="افسران - عقل سالم...2"> text/html 2015-02-04T10:48:29+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/251 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/6b-W_vyid_jYPg1VYivendXpHA_YhuSukjp8A3YkC9qRec4_UCEpGw/s/w535/" alt="افسران - &quot;بسم رب الزهرا&quot;"> text/html 2015-02-03T10:36:58+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان دهه فجر مبارک http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/249 <img src="http://www.safadasht-city.ir/files/2808.jpg"> text/html 2015-01-23T09:49:27+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان به گوش باشید !! http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/248 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ETAaNJ0xjNfNduIbZhZugFLJyFcq4mE_F9EYebXU84Le7IdB5u7zyQ/s/w535/" alt="افسران - امت محمد به گوش"></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">نامه امام خامنه ای به زبان انگلیسی در ادامه مطلب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">The letter of Imam khamenei to English language in next page</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div> text/html 2015-01-22T08:07:45+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان حجاب و عفاف http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><img src="http://graphic.ir/pictures/__2/___28/_____20111012_1949025600.jpg"></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">دختری یک تبلت خریده بود...</font></b></div></span><b><font size="2"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پدرش وقتی تبلت را دید پرسید: وقتی آنرا خریدی اولین کاری که کردی چی بود؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دختر گفت: روی صفحه اش را با برچسب ضدخش پوشاندم و یک کاور هم برای جلدش خریدم.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پدر: کسی مجبورت کرد اینکار را بکنی؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دختر: نه!</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پدر: به نظرت با این کارت به شرکت سازنده اش توهین شد؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دختر: نه پدر، اتفاقا خود شرکت توصیه میکند که از کاور استفاده کنیم.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پدر: چون تبلت زشت و بی ارزشی بود اینکار را کردی؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دختر: اتفاقا چون دلم نمیخواهد ضربه ای بهش بخوره و از قیمت بیفته این کار را کردم.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پدر: کاور که کشیدی زشت شد؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دختر: به نظرم زشت نشد؛ ولی اگه زشت هم میشد، به حفاظتی که از تبلتم میکنه می ارزه.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پدر نگاه با محبتی به چهره دخترش انداخت</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">و فقط گفت: 'حجاب' یعنی همین</div></span></font></b> text/html 2015-01-22T07:52:19+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان مرد انگلیسی و جواب قاطع http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺯ ﻋﺎﻟمی ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟</font></span></div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">‌‌&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ: ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﯿﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﻨﺪ.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ: ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻫﺎ ﻭﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ،</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﯾﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ،&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽﮔﺬﺍﺷﺖ.&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﺑﻌﺪ ﻫﺮﺩﻭﯼ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺎﮎ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ:</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺑﺮﺩﺍﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﺩ.&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آن عالم بزرگوار <b>امام موسی صدر</b> بود!</div></span></font> text/html 2015-01-22T07:29:47+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان نامه ولی امر مسلمین به جوانان اروپا و آمریکای شرقی http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/HG324CXkHJGZmmwYGCXKrkHRjsyhCGhAw40AOG4O8N5mlIY4wULXPg/s/w535/" alt="افسران - پیام مهم رهبر معظم انقلاب به جوانان آمریکا و اروپا (( انتشار حداکثری ))"></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font size="3">بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم</font></b></span></div><span style="line-height: 27px; text-align: justify;"><div style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 18px;"><b>به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی</b></span><br style="line-height: 18px;"></div><div style="font-size: 12px;"><br></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3">حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به&nbsp;</font></span><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28736#1" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">سیاستمداران&nbsp;</span></a><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28736#2" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">«هراس‌های»</span></a><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره‌ی&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28736#3" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">استعمار&nbsp;</span></a><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.</span></font><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">ادامه متن در <b><i>ادامه مطلب</i></b></font><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-01-18T14:42:23+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان لبیک یا رسول الله http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/243 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خداوندا دشمنان اسلام را به حق محمد و آل محمد به راه راست هدایت فرما یا ......‌!!!!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/gG2DOZ3yzsiayLV1y8QjKGn1GZtl-iBb05MLEZpp0uKH54OzCAy2pQ/s/w450/" alt="افسران - i love mohammad"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/jXKNdlLClVlkCj6o5C-GKrCKxhkOOjeEoOmWkmpQpDm6LuQy1M3crQ/s/w535/" alt="افسران - مجموعه پوستر/ نوری در تاریکی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/pV5jwjYPmkhpfsvVkGnxpe4YD0Z8LUEk3Hu_oFAzM4AJWlhOCVitKg/s/w490/" alt="افسران - I love Mohammad «P. B. U. H» I hate terrorism. I condemn insulting the holy prophets. من عاشق محمدم از تروریسم متنفرم توهین به پیامبران الهی را محکوم می‌کنم"></div> text/html 2015-01-18T14:36:16+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان اللهم عجل لولیک الفرج http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">برای اینکه این تصویر هرچه زودتر به واقعیت تبدیل شود <b><i><u>صلوات</u></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Ukh6lfR0FsnLdpPrxl6oRr9ZVgBoxit2CSeC3dlvz5V5q383xxjMuQ/s/w480/" alt="افسران - مطمئن باشید اگر بخواهیم و آماده شویم، می توانیم اماممان را برگردانیم...!"></div> text/html 2015-01-16T09:17:50+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان همه چیز در تصویر!! http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/241 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نتیجه گیری رو به عهده خودتون میذارم!!!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/_oHnDG5AGn-fdH0NkKnFKvaBHGzihaAugNiQs3mfX1QVbIf5xPonmA/s/w535/" alt="افسران - نردبان عروج از خود گذشتگیست... خود را با خدا معاوضه کردند ."></div> text/html 2015-01-13T10:27:47+01:00 zohooreeshgh.mihanblog.com معبر فداییان آیت الله بهجت و دانشجو ... http://zohooreeshgh.mihanblog.com/post/240 <div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_UITrLTMYa2t021GyfCsvgqLhTpoSRd1cXRaki2xmhv1bJjP_"></div><div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div>دنبال عشق و حال، خیلی مقید نبود، یعنی اهل خیلی کارها هم بود، تو یخچال خونه ش مشروب هم میتونستی پیدا کنی....</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">از طرف دانشگاه اردو بردنشون قم...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">قرار شد با حضرت آیت الله العظمی بهجت هم دیدار داشته باشن..</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">از این به بعد رو بذارید خود حمید براتون تعریف کنه...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span><div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">وقتی رسیدیم پیش آقای بهجت...بچه ها تک تک ورود میکردن و سلام میگفتن، آقای بهجت هم به همه سلامی میگفت و تعارف میکرد که وارد بشن...من چندبار خواستم سلام بگم...منتظر بودم آقای بهجت به من نگاهی بکنن...امااصلا صورتشون رو به سمت من برنمیگردوندن...درحالیکه بقیه رو خیلی تحویل میگرفتن...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">یه لحظه تو دلم گفتم:حمید،میگن این آقا از دل آدما هم میتونه خبر داشته باشه...تو با چه رویی انتظار داری تحویلت بگیره...!!!تو که خودت میدونی چقدر گند زدی...!!!""</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">خلاصه خیلی اون لحظه تو فکر فرو رفتم...تصمیم جدی گرفتم که دور خیلی چیزا خط بکشم، وقتی برگشتیم همه شیشه های مشروب رو شکستم، کارامو سروسامون دادم، تغییر کردم، مدتی گذشت، یکماه بود که روی تصمیمی که گرفته بودم محکم واستادم، از بچه ها شنیدم که یه عده از بچه های دانشگاه دوباره میخوان برن قم، چون تازه رفته بودم با هزار منت و التماس قبول کردن که اسم من رو هم بنویسن...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">اینبار که رسیدیم خدمت آقای بهجت، من دم در سرم رو پایین انداخته بودم، اون دفعه ایشون صورتش رو به سمتم نگرفته بود، تو حال خودم بودم که دیدم بچه ها صدام میکنن: "حمید..حمید...حاج آقا باشماست."</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">نگاه کردم دیدم آقای بهجت به من اشاره میکنن که بیا جلوتر...آهسته در گوشم گفتن:</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">یکماهه که امام زمانت رو خوشحال کردی.....</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">ترک هرگناه = نشاندن لبخند بر لبان نازنین حضرت مهدی علیه السلام...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">ترک هرگناه = برداشتن یک قدم در مسیر ظهور...</span> </div>